Craps (tärning) garderingssatsning

Du kanske har fått rådet att gardera dina insatser, men vad betyder det? Jo det betyder att du inte satsar allt på ett kort, som ju är ett talesätt som passar perfekt in i detta sammanhang. Du ska sprida dina risker, prova mer än en sak. Om du spelar på trav till exempel, så har du ju större chans att vinna om du garderar din insats och spelar på flera hästar istället för att sätta allt du har på en enda häst. Du ökar på så sätt dina chanser att vinna åtminstone en liten vinst, genom att ha satsat på flera utgångar.

Hur garderar du craps?

Det är vanligt att spelare garderar sitt spel genom att lägga sin insats på pass linjen på första kastet, det som kallas come out- kastet., och sedan satsa på ”any craps ” med mindre insats, ifall 2, 3 eller 12 skulle komma upp. Om vi, för att ge ett exempel, säger att du satsar i enheter om 10 dollar, så satsar du i detta exempel 10 dollar på pass linjen, och 2 dollar på ”any craps”. Om kastaren då får upp 2, 3 eller 12 har du förlorat på insatsen på pass linjen, men insatserna på ”any craps” ger vinst.

”Any craps” ger 7-1, så resultatet av denna satsning blir alltså: Du förlorar på pass linje satsningen, och förlorar där alltså 10 dollar. Du vinner på ”any craps” och vinsten blir där 7 gånger din instats, som var 2 dollar, alltså totalt 14 dollar. Din vinst i detta spel blir då 14 – 10, det vill säga en vinst på 4 dollar. På detta sätt kan du alltså gardera dina insatser i craps.

Verkar det vara ett vinnande system? Tyvärr, är det inte så. Om du garderar varje gång kommer du i slutändan att vara en förlorare. Varför? Jo, oddsen att verkligen få craps, det vill säga 2, 3 eller 12, är 8-1. Casinot betalar bara 7-1 i odds , och det gör dig i förlängningen till en förlorare. Men, satsningssystemet är ju inte gjort för att ge dig garantier för stora vinster, det är till för att vinna fler vad och minska dina förluster.

Andra alternativ till gardering

Det finns förstås också andra sätt att gardera än att satsa på ”any craps”. Du kan till exempel gardera 6 eller 8. Denna gardering kan du göra när du spelar på don´t pass linjen, och pointen ligger på 6 eller 8.

Anledningen till att gardera just 6 eller 8 är att dessa två nummer är de näst vanligaste som kommer upp när man spelar craps. Därför är det ganska klokt att gardera just dem. Du satsar i det här fallet 10 dollar på don´t pass linjen, och första kastet, come out-kastet är en 8. Därmed är pointen 8. Eftersom du ska gardera 6 och 8 måste du täcka detta. Eftersom både 6 och 8 betalar 7-6 lägger du in 9 dollar här. Om nu kastaren får sju och går ut förlorar du 9 dollar på åttan, men du vinner 10 dollar på don´t pass linjen. Om kastaren istället slår pointen innan han får sju, blir resultatet att du förlorar ditt don´t pass linje-vad med 10 dollar, men du vinner 10,50 dollar på point vadet. En total vinst på 0,50 dollar alltså.

Du kan naturligtvis själv också hitta andra alternativ för att gardera dina insatser. Det kanske inte garanterar dig större vinster, men gardering gör i alla fall att du kan spela om du har en begränsad bankrulle, och du kan hålla dig kvar i spelet längre.