Räkna kort i Blackjack

Blackjack är ett kortspel som förekommer på i stort sett varje casino, både live och online. Blackjack påminner om det kända kortspelet 21, och det hela går ut på att komma så nära summan tjugoett som möjligt, utan att bli tjock. Det vill säga utan att komma högre än tjugoett.

Blackjack kan spelas med olika antal kortlekar, och reglerna varierar också beroende på var du spelar. Det finns faktiskt hundratals olika varianter av spelet i casinovärlden, även om huvudlinjerna i spelen ändå alltid är de samma.

Vi kommer här visa dig två metoder på hur du kan räkna kort i Blackjack, ”Hi-Lo-systemet” och ”Knockout-systemet”.

Räkna kort i blackjack

Spel med få kortlekar

Generellt kan man säga att du ska välja ett spel med få kortlekar om du vill ha större chans att vinna mot casinot/banken. Men eftersom casinots övertag är mindre vid spel med färre kortlekar, sätter man oftast reglerna utifrån denna aspekt, för att se till att bibehålla övertaget mot spelarna.

Trots det kan du öka din chans, genom att använda dig av en speciell strategi när du spelar Blackjack. Genom att räkna kort kan du bättre förutse när det lämpar sig bäst att lägga ett stort bet, eller ta rätt beslut.

Korträkning kan ge dig ett övertag gentemot nätcasinot på längre sikt, och det är en ganska avancerad speltaktik. Men, med träning och praktik kan du bli skicklig på korträkning och kan skaffa dig fina fördelar.

I stora drag kan man säga att taktiken går ut på att hålla reda på vilka ort som delats ut, och vilka som då, med största sannolikhet, bör finnas kvar i leken. Självklart är korträkning mer tillämpligt i spel med få kort, eftersom det inte går att hålla reda på alla kort om spelet spelas med ett flertal lekar.

Korträkning fungerar heller inte när du spelar Blackjack online, eftersom korten under spel på nätet hela tiden är ”under blandning” och du får ingen möjlighet att hålla koll. Ska du öka dina vinstchanser med korträkning i Blackjack får du alltså hålla dig till live spel.

Övning ger färdighet, och du behöver alltså inte ha stora matematiska kunskaper i bagaget för att kunna börja tillämpa korträkning. Ett bra minne och tålamod är dock redskap som är bra att ha.

När du har lärt dig att hålla reda på vilka kort som delats ut, kan du veta om det finns höga eller låga kort kvar i leken, till exempel. Finns det många höga kort är det till din fördel, men om leken mest innehåller låga kort är det oftast till dealerns fördel. Utifrån detta ska du sedan ta dina beslut.

Korträkning i Blackjack

Hi-Lo-systemet

För att räkna kort i Blackjack kan du använda följande strategi, baserad på Hi-Lo-systemet:

  1. Tilldela värden till varje kort: I Hi-Lo-systemet får korten mellan ett och sex värdet +1, och korten mellan tio och ess får värdet -1. De resterande korten är neutrala och får inget värde.
  2. Håll reda på summan: När korten delas ut i spelet, addera eller subtrahera det tilldelade värdet för varje kort som visas. Håll en löpande summa (räkna) för att ha koll på det totala värdet av kortleken.
  3. Förstå vad summan betyder: En högre positiv summa indikerar att det finns fler höga kort kvar i leken, vilket gynnar spelaren. En lägre eller negativ summa innebär att det finns fler låga kort kvar, vilket gynnar dealern.
  4. Ta beslut baserat på summan: När summan är hög, kan du öka ditt insatsbelopp eftersom chansen att få en hög hand är större. När summan är låg, är det bäst att satsa mindre eller avstå från att ta extra kort.
  5. Träna och öva: För att bli skicklig på korträkning i Blackjack krävs träning och övning. Öva genom att använda en kortlek hemma och simulera olika spelsscenarier. Ju mer du övar, desto bättre blir du på att räkna kort och fatta beslut baserat på summan.

Knockout-systemet (KO)

Knockout-systemet (KO) är en alternativ metod för att räkna kort i Blackjack och bygger på samma grundprinciper som Hi-Lo-systemet. Skillnaden ligger i hur sjuan (7) värderas.

I KO-systemet tilldelas varje kort ett värde enligt följande:

  • Kort mellan två och sex tilldelas värdet +1.
  • Kortet sju tilldelas värdet +1.
  • Kort mellan åtta och nio anses vara neutrala och tilldelas inget värde.
  • Kort mellan tio och ess tilldelas värdet -1.

Precis som i Hi-Lo-systemet håller du en löpande summa när korten delas ut i spelet. Varje gång ett kort visas adderar eller subtraherar du det tilldelade värdet för att uppdatera summan.

Genom att använda Knockout-systemet kan du dra nytta av samma principer som i Hi-Lo-systemet för att bedöma om det finns fler höga eller låga kort kvar i leken. En hög positiv summa indikerar fler höga kort, medan en låg eller negativ summa indikerar fler låga kort.

Strategin för att fatta beslut baserat på summan är densamma som i Hi-Lo-systemet. Du kan öka dina insatser när summan är hög och minska insatserna eller avstå från att ta extra kort när summan är låg.

Det är viktigt att notera att Knockout-systemet är en något mer avancerad metod för korträkning och kan kräva mer precision och koncentration jämfört med Hi-Lo-systemet. Det är viktigt att öva och träna för att bli bekant med systemet och kunna använda det korrekt i praktiken.

Testa dina nya kunskaper gratis först

Det finns många sajter där man kan spela casino online gratis. Detta är ett bra sätt att lära sig regler och strategier (ex korträkning) innan man satsar riktiga pengar.

En sajt som listar gratis casino är https://www.play-casino.se/. Logga in på ett av dessa casinon och spela först med låtsas pengar innan du tar steget över till riktiga pengar. Lycka till.